DLA DZIECI DO LAT 3

ul. Sławin 70. Lublin
(od września 2023)

DLA DZIECI DO LAT 3

2 odziały
(dzieci od 1 roku życia do 3 lat)
ZOBACZ WIĘCEJ

PRZEDSZKOLE

ul. Sławin 70. Lublin
(od września 2023)

PRZEDSZKOLE

3 odziały
(dzieci od 3 roku życia do 5 lat)
ZOBACZ WIĘCEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA

ul. Gęsia 5, Lublin
(od września 2023)

SZKOŁA PODSTAWOWA

3 oddziały
(dzieci od 6 roku życia do 13 lat)
ZOBACZ WIĘCEJ

LICEUM

ul. Gęsia 5, Lublin
(od września 2023)

SZKOŁA ŚREDNIA

również tryb EDUKACJI DOMOWEJ
(dzieci w wieku od 14 do 18 lat)
ZOBACZ WIĘCEJ

Fundacja Galaktyka

Edukacja Montessori

Galaktyka – Centrum Edukacji Montessori w Lublinie to miejsce zapewniające dzieciom rozwój zgodnie z ich potencjałem i możliwościami na każdym etapie rozwoju w myśl filozofii oraz pedagogiki Marii Montessori. W naszym Centrum indywidualnie podchodzimy do każdego dziecka począwszy od małych dzieci w wieku żłobkowym do już dorosłych osób kończących edukację maturą.

Dbamy o to by na każ­dym eta­pie roz­woju zgod­nie z fazami wraż­li­wymi nasi pod­opieczni byli samo­dzielni, aktywni, odpo­wie­dzialni i nie­za­leżni od osób doro­słych. Prio­ry­te­tem dla nas są war­to­ści: miłość, sza­cu­nek, wol­ność.

wakacje-podstawowa-03

Dlaczego Montessori

rozwijamy mocne strony

uczymy współdziałania

mamy indywidualne podejście

stawiamy na kreatywność

podążamy za dzieckiem

tworzymy przyjazne otoczenie

Jak i kiedy się uczymy?

Czy zadajemy sobie te pytania… Co nas rozwija? Kiedy jesteśmy w procesie, a kiedy już wiemy, że umiemy, potrafimy… Szukając odpowiedzi na powyższe pytania, nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Wiem, że każdy z nas jest inny

Czytaj więcej »

Jaki jest cel edukacji?

Zależy nam – rodzicom by szkoła naszych dzieci sprostała naszym oczekiwaniom.Wybierając szkołę podstawową dla swojej pociechy kierujemy się przede wszystkim tym, by wybranaszkoła dała kompleksowe przygotowanie do kolejnego

Czytaj więcej »