Dni otwarte w placówkach Galaktyka

DLA DZIECI DO LAT 3

ul. Sławin 70. Lublin
(od września 2023)

DLA DZIECI DO LAT 3

Jedna grupa: dzieci od 1,5 do 2,5 roku życia
ZOBACZ WIĘCEJ

PRZEDSZKOLE

ul. Sławin 70. Lublin
(od września 2023)

PRZEDSZKOLE

3 odziały
(dzieci od 3 roku życia do 5 lat)
ZOBACZ WIĘCEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA

ul. Gęsia 5, Lublin
(od września 2023)

SZKOŁA PODSTAWOWA

3 oddziały
(dzieci od 6 roku życia do 13 lat)
ZOBACZ WIĘCEJ

LICEUM

ul. Gęsia 5, Lublin
(od września 2023)

SZKOŁA ŚREDNIA

również tryb EDUKACJI DOMOWEJ
(dzieci w wieku od 14 do 18 lat)
ZOBACZ WIĘCEJ

Fundacja Galaktyka

Edukacja Montessori

Galaktyka – Centrum Edukacji Montessori w Lublinie to miejsce zapewniające dzieciom rozwój zgodnie z ich potencjałem i możliwościami na każdym etapie rozwoju w myśl filozofii oraz pedagogiki Marii Montessori. W naszym Centrum indywidualnie podchodzimy do każdego dziecka począwszy od małych dzieci w wieku żłobkowym do już dorosłych osób kończących edukację maturą.

Dbamy o to by na każ­dym eta­pie roz­woju zgod­nie z fazami wraż­li­wymi nasi pod­opieczni byli samo­dzielni, aktywni, odpo­wie­dzialni i nie­za­leżni od osób doro­słych. Prio­ry­te­tem dla nas są war­to­ści: miłość, sza­cu­nek, wol­ność.

wakacje-podstawowa-03

Dlaczego Montessori

rozwijamy mocne strony

uczymy współdziałania

mamy indywidualne podejście

stawiamy na kreatywność

podążamy za dzieckiem

tworzymy przyjazne otoczenie

Nie myśl o różowym słoniu

Czyli Dlaczego Lepiej Unikać Słowa „NIE” w Komunikatach do Dzieci. Pozytywna Komunikacja. W codziennej komunikacji z dziećmi, jednym z kluczowych aspektów jest unikanie słowa „NIE”. Dziś zagłębimy się w fascynujący świat

Czytaj więcej »