Osoby prowadzące

Iwona Łukasiewicz

Skończyłam studia wyższe pedagogiczne na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie. Jako drugi kierunek studiów wybrałam Pedagogikę Marii Montessori na tej samej uczelni. Studiowałam Wzornictwo Artystyczne na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Do dziś sztuka jest moją pasją.

Od 2008 roku piastowałam funkcję dyrektora pedagogicznego w punkcie przedszkolnym „Klub Małych Ekologów”. Już w tej placówce elementy metody Montessori stale nam towarzyszyły. W 2009 roku założyłam Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Bystry Maluch” i od 2012 r. współprowadziłam Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne abc.

W 2014 r. zaangażowałam się wspólnie z moim mężem Michałem w powstanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Lublinie. Placówka powstała z inicjatywy dwóch rodzin. 

Od 2019 roku funkcjonuje inicjatywa alternatywnej ścieżki rozwoju od najmłodszych dzieci po dorosłych ludzi, którą jest Centrum Edukacji Montessori (edukacjamontessori. eu).

Tu realizuje się moje marzenie o miejscu, gdzie mały człowiek w przyjaznym środowisku wśród kolegów i koleżanek, pod okiem mądrych i troskliwych dorosłych rozwija się z uwzględnieniem możliwości i potrzeb rozwojowych. W naszym Centrum jest przestrzeń dla małego dziecka, przedszkolaka, młodszej i starszej młodzieży w wieku szkolnym oraz młodych ludzi startujących w dorosłość. Towarzyszy nam na co dzień rodzinna atmosfera i indywidualne podejście do każdego człowieka- dziecka, młodzieńca, osób dorosłych.

Jestem miłośniczką myśli pedagogicznej Marii Montessori oraz Janusza Korczaka. Uwielbiam w wolnych chwilach obcowanie z naturą, spacery wspólne z rodziną i naszymi zwierzętami. Natura i jej tajemnice ciągle są dla mnie źródłem zachwytu i własnego rozwoju. Badam zjawiska związane z rozwojem nauki w tym fizyki i komunikacji kwantowej, medycyny naturalnej i świadomości zbiorowej. Do pracy inspirują mnie ludzie, których spotykam oraz bliskie mi wartości: lubię pomagać innym, żyć w prawdzie i nieść innym ludziom dobro, życzliwość i zrozumienie. Moje drogowskazy to miłość, wiara i nadzieja.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną oraz mamą czwórki wspaniałych dzieci.
Razem z mężem Michałem angażujemy się w sprawy i życie Centrum Edukacji Montessori dbając o najwyższe standardy pracy i edukacji.

Rafał Lipert

Nazywam się Rafał Lipert mam 38 lat. Wspólnie z żoną wychowuję trójkę dzieci. Z wykształcenia jestem pedagogiem o specjalizacji pedagogika specjalna – resocjalizacja. Ukończyłem również studia podyplomowe na kierunku organizacja pomocy społecznej. Swoje kompetencje systematycznie poszerzam poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz konferencjach, m.in. studium reintegracji społecznej prowadzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, kurs trenerów grup ojcowskich, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Na moje doświadczenie zawodowe składa się ponad 15 lat pracy w placówce opiekuńczo wychowawczej, 7 lat jako Kurator Społeczny jak również wychowawca w Ośrodku Kuratorskim. Współtworzyłem i prowadziłem grupę wsparcia dla ojców, oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Jednak tym co cieszy mnie najbardziej jest praca w Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori w Lublinie, gdzie przez ostatnie 4 lata jako pedagog szkolny miałem okazję na liczne spotkania z uczniami jak również ich rodzicami. Natomiast od września obecnego 2019 roku szkolnego sprawuję swoje obowiązki jako Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Lublinie. Praca ta daje mi dużo satysfakcji stawiając jednocześnie bardzo ciekawe wyzwania, co pozwala na osobisty rozwój. Pomimo wielu codziennych obowiązków zawsze bardzo się cieszę i znajduję czas dla uczniów gdy przychodzą do mnie aby porozmawiać, zapytać co u mnie słychać lub opowiedzieć co dzieje się u nich. Są to dla mnie najlepsze przerwy w pracy :) natomiast moje drzwi są zawsze otwarte dla uczniów jak również innych osób.

Prywatnie bardzo lubię spędzać czas wolny ze swoją rodziną. Lubię również jeździć samochodem słuchając muzyki, uprawiać sport oraz czytać książki w ostatnim czasie najbardziej do gustu przypadają mi kryminały oraz biografie.

Z deter­mi­na­cją wierzę w ludzi (szcze­gól­nie tych mło­dych) oraz ich sukces. Bli­skie są mi słowa Św. Jana Pawła II „Dzieci i mło­dzież są przy­szło­ścią świata, są przy­szło­ścią narodu” dla­tego praca w szkole i na rzecz mło­dych ludzi przy­nosi mi taką radość i satys­fak­cję.