Szkoła Podstawowa Montessori

szkola podstawowow top
szkola podstawowa 1

Wykorzystujemy najlepiej potencjał naszych uczniów. Plan zajęć jest dostosowany do potrzeb uczniów, a organizacja zajęć sprawia, że każdy uczeń ma czas na rozwijanie swoich indywidualnych zainteresowań i pasji. Przede wszystkim, oferujemy wysoki poziom edukacji – nie tracimy czasu na przeciętność i nudę. Takich właśnie uczniów pragniemy – ambitnych, ciekawych świata, pracowitych oraz chcących uczynić swe życie wyjątkowym.

Nasze podejście do uczniów pozwala lepiej przyswajać wiedzę i zdobywać ją nie tylko w formie nużącej teorii. Uczniowie nabywają praktyczne umiejętności logicznego rozumowania. Nie narzucamy uczniom konieczności zapamiętywania gotowych koncepcji, teorii i informacji przedstawionych
w lekturach i podręcznikach.

W klasach 1- 3 obowiązują oceny opisowe, odzwierciedlające stopień zaawansowania dzieci
w czytaniu, pisaniu czy rozumieniu zadań matematycznych. Ocena opisowa uwzględnia indywidualny stopień zaawansowania dziecka i pozwala uniknąć porównań. Dzieci uczą się od siebie nawzajem: pomagając młodszym i uzyskując pomoc od starszych, co daje im umiejętność działania w zespole oraz wzajemnego szacunku. W naturalny sposób kształtuje to cechy przywódcze, które wymagają zarówno umiejętności niesienia pomocy, jak i jej otrzymywania. Sposób oceny postępów uczniów uwzględnia także różnice w percepcji tych samych zagadnień dla dzieci z Polski i uczniów z innych krajów.

W szkole realizujemy programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  włączając użycie renomowanych pomocy dydaktycznych. W klasie Montessori dziecko może wybrać miejsce pracy, nie musi to być tylko szkolna ławka. Dziecko może pracować z wieloma dostępnymi w klasie materiałami, samodzielnie je wybierając. Uczniowie przyswajają wiedzę przez wykonywanie doświadczeń oraz samodzielne odkrywanie faktów. Materiały Montessori zostały zaprojektowane w sposób, który pozwala dziecku samodzielnie odkryć idee w nich zawarte.

„Rozwój ma formę dążenia do coraz większej niezależności. Jest jak strzała wypuszczona z łuku, która leci prosto, szybko i pewnie”.

Maria Montessori

Umieszczenie w grupie dzieci w różnym wieku powoduje, że ,,starsze” konsolidują swoje umiejętności, a ,,młodsze” są stymulowane poprzez aktywności starszych. Sprzyja to nawiązywaniu znajomości, wzajemnej pomocy, okazywaniu szacunku i wymianie. Dzieci doświadczają prawdziwego życia społecznego, co przygotowuje je do przyszłego życia. Są w dynamicznej grupie gdzie uczą się dzielenia różnymi rzeczami i współpracy. Rozwijają myślenie abstrakcyjne, logiczne rozumowanie. Mają silne poczucie sprawiedliwości. Są badaczami kultury i szukają odpowiedzi na pytania: ,,Dlaczego?”,  ,,Jak?”

Nauczyciel jest przewodnikiem w drodze do autonomii. Nie może, ani nie powinien podporządkowywać sobie swoich uczniów. Wręcz przeciwnie, celem nauczyciela jest, aby jego uczniowie coraz mniej go potrzebowali i nie byli od niego zależni tak jak na początku.

 

Uczniowie mają dla siebie na poziomie dostępnego nauczyciela wychowawcę, który przebywa z nimi przez większość ich czasu w szkole oferując swoje wsparcie wtedy, gdy go potrzebują.

Każdy pracuje z wybranym przez siebie zestawem dydaktycznym. Nauczyciele specjaliści, eksperci i goście są stałymi bywalcami w naszej szkole. Obecność ich ma na celu zainspirowanie uczniów dziedzinami, w których się specjalizują lub profesjonalnie zajmują.
W tym czasie uczniowie szukają odpowiedzi na pytanie : ,,kim jestem ?”

Pracujemy w podziale na poziomy – grupy rozwojowe mieszane wiekowo:

poziom II (klasy I-III)

uczniowie pracują w szkole w godzinach 8:30-14:30

poziom III (klasy IV-VI)

uczniowie pracują w szkole w godzinach 8:30-15:30

poziom IV (klasy VII-VIII)

uczniowie pracują w szkole w godzinach 8:30-15:30

Nasza szkoła jest dostępna dla uczniów od godziny 7:00 do 16:30. Po za czasem edukacji szkolnej jest możliwość organizowania zajęć o dowolnej tematyce i formie. Nasi nauczyciele w tym czasie są dla uczniów i wspierają ich w różnych inicjatywach

Praktyczne pytania:

Zapraszamy do współpracy rodziny mające dzieci w wieku od 6-7 do 14 lat.

Dzieci uczą się  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30

Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową wyspecjalizowana w żywieniu dzieci. Są podawane ciepłe bezpośrednio przed podaniem dzieciom. Wszystkie dania zawierają zbilansowane wartości odżywcze i energetyczne. Dbamy o to, aby były różnorodne, zawsze świeże i estetycznie podane. Dbamy o atmosferę i kulturę zachowania przy stole, szanując potrzebę samodzielności dzieci.

Alergie, zaburzenia rozwoju – nie są przeszkodą w przyjęciu dziecka do szkoły Montessori, ale zazwyczaj trzeba ustalić takie kwestie indywidualnie.

Placówka mieści się w wolnostojącym budynku z przystosowanym dla dzieci ogrodem, z którego w każdej chwili mogą korzystać. Do dyspozycji dzieci oddane są przestronne, słoneczne sale dydaktyczne, sala gimnastyczna, sala informatyczna z komputerami stacjonarnymi. Dzieci jedzą obiady na przestronnej dużej stołówce wyposażonej w umywalnie i źródełko wody filtrowanej do picia, z którego mogą swobodnie korzystać w ciągu całego dnia.

Ramowy Plan Dnia

plan czas

klasy młodsze - „1-3″ :

 • 07:00 – 08:15 - świetlica poranna

Zajęcia szkolne:

 • 08:30 – 10:30 - lekcje rozwojowe
 • edukacja zintegrowana
 • religia
 • 10:30 - 11:00 - śniadanie
 • 11:00 - 13:30
 • praca własna
 • język angielski
 • 13:30 – 14:00 - obiad
 • 14:00 – 14:30
 • zajęcia artystyczne
 • czytanie
 • krąg
 • 14:30 – 15:30
 • zajęcia rozwijające w ramach pakietów rozszerzonych

 • 14:45 – 16:30 - świetlica popołudniowa

klasy starsze - „4-8″ :

 • 08:30 – 10:30 - zajęcia ze specjalistami
 • przedmioty ścisłe
 • przedmioty humanistyczne
 • przedmioty przyrodnicze
 • 10:30 - 11:00 - śniadanie
 • 11:00 - 13:30
 • praca własna
 • język angielski
 • 13:30 – 14:00 - obiad
 • 14:00 – 15:30
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia z poszczególnych edukacji w zależności od dnia tygodnia
 • krąg
 • 15:30 – 16:30 - zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań)
 • artystyczne,
 • szachowe,
 • szyje i dekoruję,
 • warsztaty ,,złota raczka”,
 • warsztaty muzyczne,
 • fizyka z astronomią,
 • zajęcia sportowe
 • tańce integracyjne
 • zajęcia rozwijające w ramach pakietów rozszerzonych.

Rekrutacja

na rok szkolny 2020/2021

Aby dopasować się do oczekiwań oraz dla Państwa wygody dla POZIOMU II przygotowaliśmy kilka wariantów cenowych.

poziom II

Wariant I

7:00-8:30

opieka poranna

50 zł/mc

poziom II

Wariant II

8:30-14:30

Praca Montessori
(realizacja podstawy programowej)

450 zł/mc

poziom II

Wariant II

14:30-16:30

opieka popołudniowa w tym 3 razy w tygodniu zajęcia kreatywne, rozwijające kompetencje kluczowe (językowe, programowanie, plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, sportowe itp.)

150 zł/mc

poziom III i IV

8:30-15:30

700 zł/mc

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego i złożenie w sekretariacie  Szkoły.
Z chwilą podpisania umowy pobierana jest opłata rekrutacyjna w wysokości 350zł
 • Na nadchodzący rok szkolny nie przewidujemy opłat semestralnych a w zamian wyprawka i zakupy niezbędnych artykułów szkolnych (min. ćwiczenia, art. plastyczne) są po stronie uczniów.
 • Opłata za obiad wyniesie 11zł.
  Istnieje możliwość indywidualnych ustaleń związanych ze współpracą w tym możliwe jest wsparcie socjalne po przedstawieniu stosownej dokumentacji.
 • Dla rodzeństw przewidziany rabat 10% na każde dziecko.
 • W ramach szkolnej oferty przewidziane są 2 spotkania warsztatowe w roku dotyczące pedagogiki Marii Montessori.

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego i złożenie w sekretariacie  Szkoły.

Opłaty

 • czesne miesięczne (12msc) - 600 zł
 • stawka dzienna wyżywienia (obiad) - 9 zł
 • opłata wyprawkowa (przy zapisaniu dziecka) - 300 zł
 • opłata semestralna (2 x w roku) - 300 zł

Pakiet rozszerzony:
w zależności od indywidualnych ustaleń
(np.: jedna edukacja 45 minut 1 x w tygodniu 150 zł za miesiąc)