Dni otwarte w placówkach Galaktyka

Szkoła Podstawowa Montessori

szkola podstawowow top
szkola podstawowa 1

Nasza szkoła jest szkołą bez ocen. Z nami rozwijasz swoje zainteresowania, rozpoznajesz mocne strony i doceniasz potencjał jaki w sobie masz. Nasi nauczyciele są przyjaźnie nastawieni, towarzyszą, inspirują i wspierają Twoją motywację wewnętrzną, która jest siłą napędową rozwoju. Poczucie sukcesu i satysfakcja z wykonanej pracy coraz bardziej i bardziej zachęcają Cię do odkrywania nowych rzeczy, nabywania kolejnych umiejętności i zgłębiania interesujących Cię dziedzin nauki.

Plan zajęć jest dostosowany do potrzeb uczniów, a organizacja zajęć sprawia, że każdy uczeń ma czas na rozwijanie swoich indywidualnych zainteresowań i pasji. Oferujemy wysoki poziom edukacji – nie tracimy czasu na przeciętność i nudę.
Zapraszamy do nas uczniów ambitnych, ciekawych świata, pracowitych oraz chcących uczynić swe życie wyjątkowym.

Nasze podejście do uczniów pozwala lepiej przyswajać wiedzę i zdobywać ją nie tylko w formie nużącej teorii. Uczniowie nabywają praktyczne umiejętności logicznego rozumowania. Nie narzucamy uczniom konieczności zapamiętywania gotowych koncepcji, teorii i informacji przedstawionych w lekturach i podręcznikach.

W klasach 1- 3 na koniec roku obowiązują oceny opisowe, odzwierciedlające stopień zaawansowania dzieci w czytaniu, pisaniu czy rozumieniu zadań matematycznych. Ocena opisowa uwzględnia możliwości dziecka i pozwala uniknąć porównań. Dzieci uczą się od siebie nawzajem pomagając młodszym i uzyskując pomoc od starszych, co daje im umiejętność działania w zespole oraz uczy wzajemnego szacunku. W naturalny sposób kształtuje to cechy przywódcze, które wymagają zarówno umiejętności niesienia pomocy, jak i jej otrzymywania. Sposób oceny postępów uczniów uwzględnia także różnice w percepcji tych samych zagadnień dla dzieci z Polski i uczniów z innych krajów.

W szkole realizujemy podstawy programowe i korzystamy z dostępnych programów nauczania zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  włączając użycie renomowanych pomocy dydaktycznych. W klasie Montessori dziecko może wybrać miejsce pracy, nie musi to być tylko szkolna ławka. Nasi uczniowie mogą pracować z wieloma dostępnymi w klasie materiałami, samodzielnie je wybierając. Uczniowie przyswajają wiedzę przez wykonywanie doświadczeń oraz samodzielne odkrywanie faktów. Materiały Montessori zostały zaprojektowane w sposób, który pozwala dziecku samodzielnie odkryć idee w nich zawarte.

„Rozwój ma formę dążenia do coraz większej niezależności. Jest jak strzała wypuszczona z łuku, która leci prosto, szybko i pewnie”.
Maria Montessori

Umieszczenie w grupie dzieci w różnym wieku powoduje, że ,,starsze” konsolidują swoje umiejętności, a ,,młodsze” są stymulowane poprzez aktywności starszych. Sprzyja to nawiązywaniu znajomości, wzajemnej pomocy, okazywaniu szacunku i wymianie. Dzieci doświadczają prawdziwego życia społecznego, co przygotowuje je do przyszłego życia. Są w dynamicznej grupie gdzie uczą się dzielenia różnymi rzeczami i współpracy. Rozwijają myślenie abstrakcyjne, logiczne rozumowanie. Mają silne poczucie sprawiedliwości. Są badaczami kultury i szukają odpowiedzi na pytania: ,,Dlaczego?”,  ,,Jak?”

Nauczyciel jest przewodnikiem w drodze do autonomii. Nie może, ani nie powinien podporządkowywać sobie swoich uczniów. Wręcz przeciwnie, celem nauczyciela jest, aby jego uczniowie coraz mniej go potrzebowali i nie byli od niego zależni.

Uczniowie mają nauczyciela wychowawcę, który przebywa z nimi przez większość ich czasu w szkole oferując swoje wsparcie wtedy, gdy go potrzebują.

Każdy pracuje z wybranym przez siebie zestawem dydaktycznym. Nauczyciele specjaliści, eksperci i goście są stałymi bywalcami w naszej szkole. Obecność ich ma na celu zainspirowanie uczniów dziedzinami, w których się specjalizują lub profesjonalnie zajmują.
W tym czasie uczniowie szukają odpowiedzi na pytanie : ,,kim jestem ?”

Pracujemy w podziale na poziomy

- grupy rozwojowe mieszane wiekowo:

poziom II (klasy 0 -II)

uczniowie pracują w szkole w godzinach 8:30-14:30

poziom III (klasy III-V)

uczniowie pracują w szkole w godzinach 8:30-15:30

poziom IV (klasy VI-VIII)

uczniowie pracują w szkole w godzinach 8:30-15:30

Nasza szkoła jest dostępna dla uczniów od godziny 7:00 do 16:30. Poza czasem edukacji szkolnej jest możliwość organizowania zajęć o dowolnej tematyce i formie.
Nasi nauczyciele w tym czasie są dla uczniów i wspierają ich w różnych inicjatywach

Praktyczne pytania:

Zapraszamy do współpracy rodziny mające dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

Dzieci uczą się  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30

Firma cateringowa dowozi ciepłe posiłki, które bezpośrednio trafiają do naszych uczniów w celu konsumpcji. Podawane są w jednorazowych naczyniach. Na terenie szkoły jest wydzielony aneks kuchenny i jest to miejsce, gdzie można na spokojnie spożyć posiłek.

Alergie, zaburzenia rozwoju – nie są przeszkodą w przyjęciu dziecka do szkoły Montessori, ale  trzeba ustalić takie kwestie indywidualnie.

Placówka mieści się w nowoczesnym budynku na II piętrze, gdzie do dyspozycji uczniów są przystosowane i odpowiednio wyposażone pracownie poziomów, sala multimedialna, aneks kuchenny z jadalnią, strefa relaksu, z której w każdej chwili mogą korzystać. Zajęcia sportowe są zorganizowane w obiektach sportowych na terenie Lublina według naszego harmonogramu wyjść i aktywności sportowych oraz działań prozdrowotnych.

Ramowy Plan Dnia

plan czas

klasy młodsze - „0-2″ :

07:00 – 08:25– czas pracy własnej, realizacja projektów

Zajęcia szkolne

 • 08:30 – 12:00 – czas pracy Montessori
 • Praca własna
 • edukacja zintegrowana
 • śniadanie
 • język angielski
 • 12:00-13:00 – aktywność swobodna, wyjście na dwór
 • 13:00 – 13:30 – obiad
 • 13:30 – 13:45 – czytanie
 • 13:45 – 14:30 – krąg podsumowujący dzień

Czas na pracę dla chętnych 14:30-16:30

 • Zajęcia kreatywne
 • Zajęcia integracyjne
 • Zajęcia dodatkowe

klasy starsze - „3-5 i 6-8″ :

07:00 – 08:25– czas pracy własnej, realizacja projektów, konsultacje z nauczycielami

Zajęcia szkolne:

 • 08:30 – 10:00– zajęcia ze specjalistami
 • przedmioty ścisłe
 • przedmioty humanistyczne
 • przedmioty przyrodnicze
 • 10:00 – 10:30 – przerwa śniadaniowa
 • 10:30 – 13:00
 • praca własna
 • 13:00 – 13:30 – przerwa obiadowa
 • 13:30 – 15:30
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia z poszczególnych edukacji w zależności od dnia tygodnia
 • krąg
 • 15:30 – 16:30 – zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań)
 • artystyczne,
 • szachowe,
 • rękodzieło,
 • warsztaty ,,złota rączka”,
 • warsztaty muzyczne,
 • fizyka z astronomią,
 • tańce integracyjne
 • i inne według preferencji i pomysłów uczniów

Rekrutacja

Czesne

 • 900zł – za zapisanie się do szkoły (wpisowe)
 • 1170zł – miesięczne czesne (płatne przez 12 miesięcy w roku
 • 14040zł – jednorazowa opłata roczna
Przy zapłaceniu całej kwoty z góry za rok WPISOWE GRATIS!

Czesne jest płatne przez 12 miesięcy w roku niezależnie od obecności dziecka (zasada abonamentu)

UWAGA!

Dla rodzeństw mamy 10% bonifikaty czesnego na dwoje pierwszych dzieci a na każde kolejne po 40%.
(dzieci mogą być w naszych różnych placówkach)

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Wypełnioną kartę można wysłać mailem na:

Dla Rodzin kontynuujących współpracę
bonifikata 50% za wpisowe na kolejny rok