Dni otwarte w placówkach Galaktyka

Nauczanie specjalne

klasa innowacyjna-02
klasa innowacyjna-01

„Klasa innowacyjna” IX 2023

Program wsparcia uczniów na pierwszym i drugim etapie edukacji – „Klasa innowacyjna” IX 2023

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Lublinie zaprasza do współpracy rodziny dzieci, które posiadają orzeczenie (oligofrenia w stopniu umiarkowanym, Autyzm i zespół Aspergera oraz niepełnosprawności sprzężone) oferując wsparcie edukacyjne oraz terapeutyczne z wykorzystaniem zajęć w zakresie „praktycznego życia” zgodnie z pedagogiką Marii Montessori.

Startujemy od września 2023 – zapraszamy do współpracy uczniów w wieku 6 – 14 lat.

Innowacyjny program trzech filarów

Innowacyjny program opiera się na łączeniu TRZECH FILARÓW w sekwencjach „3+3+(1+1+1)”.
W czasie pracy w I FILARZE i w II FILARZE pracują uczniowie w grupach 3 osobowych a w tym samym czasie korzystając z III FILARU 3 uczniów pracuje indywidualnie z terapeutami i ten układ w ciągu dnia zmienia się rotacyjnie – trzy razy.

Dzięki takiemu rozwiązaniu każde dziecko jest dopilnowane i jest możliwe dopasowanie wymagań do możliwości uczniów – praca z trójką uczniów (poziom podstawowy, zawansowany, specjalistyczny) oraz urozmaicona aktywność – terapia indywidualna (zmienność czynności).
Integracja dzieci ma miejsce w czasie zajęć ruchowych oraz posiłków i KRĘGU PORANNEGO.

Zrównoważony rozwój

1 filar

BLOK PRAKTYCZNEGO ŻYCIA

 • umiejętności życia praktycznego w tym zaopiekowanie sfery emocjonalnej, społecznej, sensorycznej  i motorycznej, drama

PRACOWNIA MONTESORI
z przygotowanym otoczeniem:

 • kącik życia codziennego
 • kącik sensoryczny
 • kącik kulinarny
 • kącik artystyczny
 • kącik relaksu

2 filar

BLOK EDUKACYJNY

 • praca z konkretnym materiałem montessoriańskim,
 • edukacja językowa,
 • matematyczna,
 • kosmiczna

(geografia, historia, botanika i zoologia) 

PRACOWNIA MONTESORI
z przygotowanym otoczeniem:

 • kącik do nauki liter
 • kącik czytelniczy
 • kącik matematyczny
 • kącik edukacji kosmicznej
 • kącik botaniczny
 • kącik zoologiczny

3 filar

BLOK TERAPEUTYCZNY

 • psycholog
 • logopeda
 • terapeuta SI
 • fizjoterapeuta

GABINET TERAPII

 • praca indywidualna
  z terapeutą

Zespół terapeutyczno-pedagogiczny tworzą:

 • nauczyciel wczesnoszkolny
 • pedagog specjalny (oligofrenopedagog)
 • psycholog
 • logopeda
 • terapeuta SI
 • fizjoterapeuta
 • terapeuta zajęciowy

Ramowy Plan Dnia

plan czas

powitanie się, wspólne śpiewanie, wprowadzenie tematu dnia
i zapoznanie uczniów z planem dnia

FILAR I – 3 uczniów

FILAR II – 3 uczniów

FILAR III – 3 uczniów (1+1+1)

powitanie się, wspólne śpiewanie, wprowadzenie tematu dnia
i zapoznanie uczniów z planem dnia

FILAR II – 3 uczniów

FILAR III – 3 uczniów (1+1+1)

FILAR I – 3 uczniów

powitanie się, wspólne śpiewanie, wprowadzenie tematu dnia
i zapoznanie uczniów z planem dnia

FILAR III – 3 uczniów (1+1+1)

FILAR I – 3 uczniów

FILAR II – 3 uczniów

Opłaty – rok szkolny 2023/2024

Koszt pobytu w szkole wynosi w skali roku:

 • czesne dla uczniów na I etapie edukacji – 250zł
 • czesne dla uczniów na II etapie edukacji – 500zł
 • wyżywienie – 15 zł dziennie za obiad
 • opłaty kulturalne (dotyczą wyjść i wydarzeń w zależności od jednorazowej wyceny)

Informacje dodatkowe:
Terapia jest organizowana na terenie szkoły. Środki idące za orzeczeniem są przeznaczone na wsparcie terapeutyczno – edukacyjne oraz organizacyjno – logistyczne szkoły.

UWAGA!

Dla rodzeństw mamy 10% bonifikaty czesnego na dwoje pierwszych dzieci a na każde kolejne po 40%.
(dzieci mogą być w naszych różnych placówkach)

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Wypełnioną kartę można wysłać mailem na: