Dni otwarte w placówkach Galaktyka

Alternatywne Liceum Ogólnokształcące

liceum
lo A

Alternatywne Liceum Ogólnokształcące przygotowało ciekawą propozycję współpracy dla młodych, samodzielnych, niezależnych ludzi.

Rekrutujemy młodzież do klasy 1, 2, 3 i 4 liceum ogólnokształcącego.

Młody człowieku!

Wszystko na świecie, co warto badać, rozwijać lub tworzyć, możesz wykorzystać jako punkt wyjścia i rozpocząć pracę, której celem jest Twój osobisty rozwój, wzrost świadomości o otaczającym nas świecie, wiedza, która pozwoli Ci na przeżywanie sukcesów, satysfakcji – siły napędowej naszej motywacji wewnętrznej.
To wszystko możesz osiągnąć samodzielnie i/lub pod kierunkiem swojego ,,NAUCZYCIELA-MENTORA”.

U nas nauczysz się jak się uczyć.

U nas nauczysz się jak się uczyć.  Jak wykorzystać już zdobytą wiedzę do tworzenia nowych rzeczy, rozumienia do tej pory nieznanych zjawisk, bycia odpowiedzialnym za swoje decyzje i działania. Poznasz czym jest odpowiedzialnośćwspółzależność za realizację grupowego ZADANIA.

Zdobędziesz praktykę

Zdobędziesz praktykę we współdziałaniu i pokonywaniu trudności w celu osiągnięcia wspólnego celu w postaci produktu końcowego – efektu własnej pracy. W drodze do doskonalenia kompetencji kluczowych tj.  współdziałanie, komunikatywność, umiejętność negocjacji, przedsiębiorczość, dostosowanie się do zmian, inteligencja emocjonalna, kreatywność towarzyszy Ci ,,NAUCZYCIEL-MENTOR”.

Założenia Alternatywnego Liceum

w trybie pracy stacjonarnej

powstały w wyniku usłyszenia młodych uczących się ludzi oraz otwartych i pełnych pasji edukatorów, nauczycieli

Przyjazna szkoła, domowa atmosfera

Ważne są dla nas relacje. Tworzymy grono przyjaciół, znamy swoją wartość i dzielimy się ze sobą wzajemnie oraz z innymi naszymi talentami i pasjami.

Szkoła jest dla nas bardziej przestrzenią zbliżoną do domowej niż instytucjonalną.

Lubimy się i czujemy się ze sobą bezpiecznie. Podstawą naszych relacji jest akceptacja, szacunek, prawda i miłość do siebie, drugiego człowieka i otaczającej nas przyrody. Łączy nas zaufanie,  wspólny system wartości chrześcijańskich a podejmowane działania rozwijają naszą kreatywność i inspirują nas wzajemnie.

Brak dzwonków i podziałów, otwarte możliwości

Nie ma u nas dzwonków, ocen, podziału na klasy, profili. Wyróżnia nas elastyczny system zdobywania wiedzy, poszerzania kompetencji, nabywania konkretnych umiejętności. Nasza nauka oparta jest na określonych celach, które realnie sprawdzą się teraz w życiu jak i w przyszłości.

Fundamentem dla nas jest praktyczne zastosowanie wiedzy, którą poprzez działanie zdobywamy realizując projekty edukacyjne, społeczne, innowacyjne. W ten sposób realizujemy podstawę programową oraz własne zainteresowania.

Wspierający mentorzy - nasi nauczyciele

W rozwoju osobistym wspierają nas nasi nauczyciele – opiekunowie dbając by nasza motywacja wewnętrzna była dla nas głównym motorem napędowym w naszej edukacyjnej przygodzie jaką jest wspólny czas spędzony w liceum.

Nasi nauczyciele to przede wszystkim nasi przyjaciele, którzy chętnie dzielą się z nami własnym doświadczeniem i wiedzą.

Eduscrum i organizacja

W naszej pracy korzystamy m.in. ze stylu  pracy oraz jej organizacji jakim jest EduScrum. Pracujemy nad własnym poznaniem, rozwojem w grupach jak i indywidualnie. Korzystamy ze wsparcia nauczycieli, edukatorów, specjalistów.

Do dyspozycji mamy czas: pracy własnej, wykładów, warsztatów inspiracji, konsultacji, wypadów w ciekawe miejsca i wizyt studyjnych na uczelniach, w dobrze prosperujących przedsiębiorstwach oraz w miejscach kultury.

Uczniowie są ważni

To nasz głos, młodych uczących się ludzi jest ważny. Słuchamy siebie nawzajem, poznajemy własne potrzeby oraz innych ludzi. Bierzemy odpowiedzialność za nasze wybory, decyzje i cenimy sobie wolność, możliwość wyboru, mądrość natury oraz odwagę by być sobą.

Wspólnie z nauczycielami dochodzimy do pozyskania informacji zwrotnej na temat poruszanych zagadnień naukowych, problemów badawczych i sytuacji społecznych. Nasze działania są doceniane, a nie oceniane. Zamiast krytyki, poniżania i nakazów łączy nas sympatia, wsparcie i przyjemna atmosfera. Znamy własną wartość, dbamy o siebie wzajemnie i o lepszą przyszłość.

Ważna jest droga do poznania i szczęścia

Celem kształcenia i wzrastania dla nas nie są same wyniki czy osiągnięcia…
Ważna jest droga
dochodzenia do prawdy, wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, wnioskowanie a przede wszystkim proces rozumowania, który umożliwia poznanie i zrozumienie zależności panujących w mikro i makro świecie. Wyniki maturalne są dla nas tylko dodatkiem w drodze do szczęśliwego, dorosłego i w pełni niezależnego życia.

Nasze liceum nie wprowadza ograniczeń programowych. Przedmioty w zakresie rozszerzonym wybieramy dowolnie według zainteresowań i predyspozycji.

Wspólnie z nauczycielem – opiekunem wybieramy zindywidualizowaną edukacyjną ścieżkę rozwoju. Każdy może osiągnąć tyle, na ile jest gotowy i chętny do pracy. To my decydujemy o poziomie zaawansowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Nasz rozwój i dobrostan jest w naszych rękach ☺.

Poznanie i rozwój

Z nami oprócz wiadomości zawartych w podstawie programowej poznasz i rozwiniesz min.:

 • inteligencję finansową, która zapewni Ci życie w obfitości i dobrobycie ekonomicznym;
 • świadomość duchową poprzez samoregulację emocji i utrzymanie stanu wewnętrznego na poziomie równowagi oraz harmonii;
 • znajomość natury – ziół i przypraw, prawidłowego oddychania, aromatoterapii, które zapewnią Ci dobry stan zdrowia;
 • umiejętności życia codziennego:
 • kulinarne, które wpłyną na Twoje samopoczucie i dobrą kondycję psychofizyczną;
 • projektowanie ubrań i szycie na maszynie, co umożliwi Ci wytworzenie własnego stylu i komfortu w byciu oryginalnym i niezależnym;
 • projektowanie wnętrz i aranżacji przestrzeni, co rozwinie Twój zmysł estetyczny oraz pozwoli na ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni;
 • autoprezentację, która ułatwi Ci komunikację w różnych przestrzeniach życia.

Uważamy, że szkoła powinna być przestrzenią, gdzie:

 • cała wiedza o świecie jest w zasięgu ręki
 • uczę się korzystać z wiedzy zapominając o tym, że się ,,nie da”
 • czuję się komfortowo i w swoim żywiole
 • odkrywam, co jest dla mnie cenne i wartościowe
 • ludzie traktują się przyjaźnie, co sprawia, że ​​jestem entuzjastycznie nastawiony
 • mogę zrobić i wypróbować to, co tylko mogę sobie wyobrazić:
  malowanie, spawanie, projektowanie graficzne, drukowanie 3D, malowanie paznokci, gotowanie, programowanie, tworzenie robota, pisanie książek, tworzenie muzyki, fotografowanie, tworzenie filmów i realizowanie tego, co sobie wymarzę
 • coś mnie zadziwi, ktoś zainspiruje – pokazując, prezentując lub dyskutując.

Alternatywne Liceum

w trybie edukacji domowej to propozycja dla:

 • samodzielnych,
 • odpowiedzialnych,
 • niezależnych,
 • mających pomysł na własną edukację młodych ludzi

Ze swojej strony zapewniamy:

 • wsparcie w przygotowaniu się do egzaminów klasyfikacyjnych
 • przedmiotowe zagadnienia do samodzielnej pracy
 • konsultacje nauczycieli online i/lub stacjonarnie w siedzibie placówki (2x w roku)
 • spotkanie dyrektora i mentora z rodzicami/prawnymi opiekunami naszych uczniów we wrześniu
 • pomoc w poznawaniu własnego stylu uczenia się
 • możliwość skorzystania z mentoringu
 • możliwość współpracy według indywidualnych potrzeb
 • panel inspiracji przedmiotowych w abonamencie miesięcznym/półrocznym
 • wsparcie specjalistów (psychologa)
 • wsparcie w ustaleniu spersonalizowanej ścieżki rozwoju (mentora)
 • egzaminy pisemne zdalne, ustne online lub stacjonarnie
 • miłą, życzliwą i przyjazną atmosferę.

Alternatywne Liceum to przestrzeń większa niż budynek naszej szkoły, ponieważ możesz uczyć się poprzez technologię IT, komunikować się z całym światem oraz bezpośrednio korzystając z wymian międzynarodowych (ERAZMUS+, wycieczki międzynarodowe).

Rekrutacja

3 kroki aby zostać uczniem Niepublicznego Alternatywnego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie

Rejestracja

Wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie na adres e-mail:  sekretariat@edukacjamontessori.eu 

Rozmowa

Rozmowa z kandydatem i lub rodzicami/prawnymi opiekunami (online lub osobiście w siedzibie Liceum). Podczas rozmowy prosimy o przedstawienie świadectwa z ostatniej ukończonej klasy.

Uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego zależy o decyzji dyrektora.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Rekrutacja

Tryb stacjonarny

 • 900zł – za zapisanie się do szkoły (wpisowe)
 • 1170zł – miesięczne czesne (płatne przez 12 miesięcy w roku
 • 14040zł – jednorazowa opłata roczna
 • zniżka dla rodzeństw – 10% na każde dziecko
 • wyżywienie
Przy zapłaceniu całej kwoty z góry za rok WPISOWE GRATIS!

Czesne jest płatne przez 12 miesięcy w roku niezależnie od obecności dziecka (zasada abonamentu)

Edukacja domowa

 • 0zł za zapisanie się do szkoły
 • brak opłat semestralnych
 • druga poprawka z egzaminu klasyfikacyjnego to koszt 100zł
 • wyrobienie drugiej legitymacji szkolnej to koszt 100zł
 • możliwe konsultacje indywidualne (2 w roku są bezpłatne) i grupowe płatne za godzinę w zależności od przedmiotu dodatkowo płatne
 • możliwe korepetycje przez rekomendowanych studentów w ramach odpłatnego mentoringu
 • fakultatywnie kursy (koszt zależy od ilości osób i ilości dni)

Informacje dodatkowe: Istnieje możliwość indywidualnych ustaleń związanych ze współpracą.

UWAGA!

Dla rodzeństw mamy 10% bonifikaty czesnego na dwoje pierwszych dzieci a na każde kolejne po 40%.
(dzieci mogą być w naszych różnych placówkach)

Młody człowieku!

Jeśli jesteś zainteresowany zapisaniem się, zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Wypełnioną kartę można wysłać mailem na: