Dni otwarte w placówkach Galaktyka

Dlaczego montessori

montessori B
montessori A

Nasze placówki pracują w oparciu o założenia pedagogiki Marii Montessori, która stosowana jest przeszło 100 lat na całym świecie.

Metoda ta zyskała największą popularność w Niemczech i Holandii. W Polsce swoich zwolenników ma od lat 80-tych minionego wieku.

Przedstawiamy propozycje edukacji opartej na sprawdzonej metodzie, gwarantującej pożądany efekt nauczania, uzyskiwany dzięki pracy doświadczonej  i wykwalifikowanej Kadry. Łączymy świeżą, dynamiczną młodość z doświadczeniem i mądrością życiową dojrzałych nauczycieli.

Nasi podopieczni teoretyczną wiedzę zdobywają poprzez doświadczenie, praktyczne działanie, eksperymentowanie, badanie, dociekanie, poszukiwanie, wnioskowanie.

Stawiamy na kreatywność i indywidualne podejście. Umożliwiamy pracę w zespołach uczniowskich z nastawieniem na współdziałanie i współpracę. Rozwijamy problemowe  myślenie i stwarzamy warunki do budowania własnej wartości w bezpiecznym otoczeniu w poczuciu szacunku i akceptacji.

„Dziecko jest budowniczym człowieka”

 • bycie w relacji – tu i teraz
 • uważność i docenienie
 • bezpieczeństwo – miłość i akceptacja
 • kreatywność i otwartość
 • samodzielność i niezależność
 • decyzyjność i odpowiedzialność
 • motywacja wewnętrzna – satysfakcja
 • refleksyjność i empatia
 • styl życia – życzliwość i dobroć, autentyczność, pozytywne nastawienie
 • wolność wyboru
 • realizacja własnego planu rozwoju
 • brak ocen, w zamian informacja zwrotna konkretna, opisowa
 • wspólnota i współpraca
 • rozwój potencjałów
 • dorosły jest przyjacielem i obserwatorem, twórcą otoczenia
 • dorosły jest w roli MISTRZA wobec młodszych dzieci i TOWARZYSZEM, PARTNEREM wobec starszych dzieci i młodzieży

W odróżnieniu do edukacji klasycznej – tradycyjnej, która realizuje programy nauczania my uwzględniamy etapy rozwoju dziecka i zgodnie z nimi organizujemy środowisko, które jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe. Realizujemy podstawy programowe te same co placówki tradycyjne jednak sposób w jaki to robimy znacząco się różni, gdyż my wspieramy zindywidualizowany plan pracy a nie uśrednione możliwości grupy klasowej.

Etapy rozwoju człowieka wg. M. Montessori

Fazy wrażliwe

My dbamy o bardzo ważny dla dzieci czas faz wrażliwych, które są darami Stwórcy i niezauważone bezpowrotnie przemijają. W czasie, gdy fazy wrażliwe (okna możliwości) są aktywne dziecko w sposób przyjemny, pchane ciekawością poznawcza oraz gotowością uczy się chętnie, szybko i trwale. W innym czasie te same umiejętności nabędzie ale to osiągnie poprzez duży wysiłek, trening i systematyczna pracę.

Fazy wrażliwe - okresy szczególnej wrażliwości wg. Marii Montessori

Różnice pomiędzy placówkami Montessoriańskimi a tradycyjnymi

Rozwój społeczny i intelektualny
w systemie M. Montessori

 • Nauczyciel nie pełni roli dominującej
 • Otoczenie i metoda zachęcają do samodyscypliny
 • Nauczanie odbywa się głównie indywidualnie
 • Mieszane grupy wiekowe
 • Grupa zachęca do uczenia się od siebie i pomaga sobie
 • Dziecko samo wybiera sobie prace
 • Samodzielnie odkrywa znaczenie pojęć za pomocą materiału
 • Zajmuje się wybraną przez siebie pracą tak długo, jak chce
 • Uczy się w swoim własnym tempie
 • Istnieją pomoce sensoryczne wspomagające rozwój fizyczny
 • Może pracować w dowolnym miejscu i czasie, może rozmawiać
 • Wspieramy i rozwijamy motywację wewnętrzną poprzez satysfakcję

Dzieci uczą się korzystając z materiałów rozwojowych. Podręczniki, karty pracy są dodatkiem a nie głównym przewodnikiem w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Rozwój społeczny i intelektualny
w nauczaniu tradycyjnym

 • Nauczyciel znajduje się w centrum
 • Nauczyciel narzuca dyscyplinę
 • Nauczanie jest w grupie i indywidualnie
 • Podział na grupy według wieku
 • Nauczanie odbywa się głównie przez nauczyciela
 • Ustalony program zajęć
 • Dziecko jest prowadzone w procesie poznawania przez nauczyciela
 • Dziecko podporządkowane jest czasowi
 • Tempo uczenia się określa grupa
 • Mało pomocy
 • Przydzielony stolik, krzesło
 • Motywacja wynika z rywalizacji oraz z nagradzania lub odbierania przywilejów
 • Dzieci są porównywane z innymi
 • Dzieci są oceniane i krytykowane
 • Dziecko ma pracować według narzuconego schematu, klucza

Materiały rozwojowe

Materiały rozwojowe przygotowane są zgodnie z poniższymi regułami:

 • stopniowanie trudności
 • przechodzenie od materiału konkretnego do coraz bardziej abstrakcyjnego (zgodnie z zasadą, że czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma w umyśle)
 • budzenie ciekawości i zainteresowania dziecka
 • wyzwalanie różnych form aktywności
 • kontrola błędów, która umożliwia samodzielne poszukiwanie rozwiązania oraz czerpanie radości z sukcesu; dzięki temu dziecko nabiera zaufania we własne siły i pragnie podejmować, nowe, trudniejsze zadania

Praca własna dziecka

Nasi uczniowie mają w naszych placówkach czas na PRACĘ WŁASNĄ.

Dziecko ma prawo, zgodnie z wrażliwą fazą, wybrać materiał pracy, miejsce jej wykonania – przy stoliku czy na rozłożonym dywaniku. Ma prawo zająć się pracą tak długo, jak jest to potrzebne dla jego rozwoju. Może to być kilka minut czy kilka godzin, bywa, że dziecko kilkakrotnie tego dnia powraca do danego zajęcia lub zostawia je na drugi dzień. Dziecko ma prawo wybrać formę pracy (indywidualna, wspólna z kolegami) oraz sposób jej wykonania. Celem pracy własnej jest wprowadzenie dziecka do skoncentrowanego zajęcia. W czasie skoncentrowanej pracy zdobywa ono nie tylko wiedzę lecz wzmacnia ono swoje poczucie wartości, uczy się radzenia sobie z rzeczywistością oraz zdobywa kompetencje społeczne. Głęboka koncentracja uwagi wprowadza równowagę wewnętrzną, sprawia, że dziecko jest spokojniejsze, radośniejsze i bardziej dojrzałe. I jest to możliwe właśnie dzięki pracy własnej z materiałem rozwojowym.

Praca własna odbywa się według reguł:

 • szanuj czas pracy kolegów i koleżanek – możesz patrzeć i obserwować jak pracują, zrób to w ciszy
 • komunikując się z innymi mów szeptem
 • doprowadź każdą pracę do końca
 • bądź rzetelny w samokontroli
 • zaczekaj kiedy nauczyciel objaśnia coś innemu dziecku
 • staraj się pomagać innym w pracy
 • każdą pomoc rozwojową odstawiaj na swoje miejsce tak by inne dziecko mogło z niej skorzystać

Rola nauczyciela

Wychowawca jest inicjatorem i pomocnikiem dla dziecka w jego rozwoju i w podejmowaniu różnych form aktywności. Wnikliwie obserwując dziecko i poznając je „podążą za dzieckiem” ale go nie wyprzedza. Nauczyciela cechuje mądra miłość i szacunek dla dziecka, cierpliwość i opanowanie. Postawa nauczyciela jest postawą gotowości do pomocy i współpracy z dzieckiem aby umożliwić mu maksymalnie radość z samodzielnej pracy.

Zasady pracy w grupie

W pracy z dziećmi nie stosuje się rywalizacji tylko akcentuje się pracę zespołową, współpracę oraz wzajemną pomoc.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu

Wczesne dzieciństwo
0-3 roku życia
Nieświadomy umysł absorbujący
3-6 rok życia
Świadomy umysł absorbujący
Pomóż mi to zrobić samodzielnie
Niezależnośc fizyczna i biologiczna
Poznawania świata zmysłami – co?
KONKRET
FUNDAMENT - FORMACJA CZŁOWIEKA
CIEKAWOŚĆ