Dlaczego Montessori

montessori B
montessori A

Doświadczenie

Nasze placówki pracują w oparciu o założenia pedagogiki Marii Montessori, która stosowana jest przeszło 100 lat na całym świecie. Metoda ta zyskała największą popularność w Niemczech i Holandii. W Polsce swoich zwolenników ma od lat 80-tych minionego wieku.

Przedstawiamy propozycje edukacji opartej na sprawdzonej metodzie, gwarantującej pożądany efekt nauczania, uzyskiwany dzięki pracy doświadczonej  i wykwalifikowanej Kadry. Łączymy świeżą, dynamiczną młodość z doświadczeniem i mądrością życiową dojrzałych nauczycieli.

Nasi podopieczni teoretyczną wiedzę zdobywają poprzez doświadczenie, praktyczne działanie, eksperymentowanie, badanie, dociekanie, poszukiwanie, wnioskowanie.

Stawiamy na kreatywność i indywidualne podejście. Umożliwiamy pracę w zespołach uczniowskich z nastawieniem na współdziałanie i współpracę. Rozwijamy problemowe  myślenie i stwarzamy warunki do budowania własnej wartości w bezpiecznym otoczeniu w poczuciu szacunku i akceptacji.

Cel edukacji

Wykształcenie dziecka na poziomie wykraczającym ponad obowiązującą podstawę programową z uwzględnieniem jego dobra psychicznego i społecznego zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Jesteśmy otwarci również na inne kultury, wyznania i poglądy. Oczekujemy jednak akceptacji dla tradycji i religii chrześcijańskiej, którą wyznajemy.

Naszym celem jest przygotowanie młodych ludzi do zdobywania wiedzy i zawodu na konkretnych kierunkach studiów wyższych, poprzez wybór już od żłobka poprzez przedszkole, szkołę podstawową, liceum i technikum montessoriańską koncepcję edukacji.

Umożliwienie lepszego startu dzieciom podejmującym przygodę z naszym Centrum Edukacji Montessori gwarantujemy dzięki pierwszym w Lublinie placówkom edukacji niepublicznej dla dzieci od pierwszego roku życia po maturę jako placówki alternatywne dla edukacji tradycyjnej.

Maria Montessori

Pedagogika Dr Marii Montessori

Według Marii Montessori podstawą wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych oraz umiejętności wzięcia odpowiedzialności za siebie, za swoje decyzje.

Istotą pedagogiki jest stwierdzenie, że każde dziecko jest inne, powinno się ono rozwijać według stworzonych indywidualnych planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające mu naukę samodzielną i efektywniejszą.

Przestrzeń stworzona do nauki cechuje się zasadą – wszystko ma swoje stałe miejsce. Porządek jest ukryty w każdym materiale dydaktycznym. Dużą wagę w klasie Montessori przywiązuje się do obcowania z naturą, stworzony jest kącik żywej przyrody, którą prowadzą i opiekują się dzieci.

Materiały dydaktyczne

przygotowane są zgodnie z poniższymi regułami:

 • stopniowanie trudności
 • przechodzenie od materiału konkretnego do coraz bardziej abstrakcyjnego (zgodnie z zasadą, że czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma w umyśle)
 • budzenie ciekawości i zainteresowanie dziecka
 • wyzwalanie różnych form aktywności
 • kontrola błędów, która umożliwia samodzielne poszukiwanie rozwiązania oraz czerpanie radości z sukcesu; dzięki temu dziecko nabiera zaufania we własne siły i pragnie podejmować, nowe, trudniejsze zadania

Rola nauczyciela

Wychowawca jest inicjatorem i pomocnikiem dla dziecka w jego rozwoju i w podejmowaniu różnych form aktywności. Wnikliwie obserwując dziecko i poznając je „podążą za dzieckiem” ale go nie wyprzedza. Nauczyciela cechuje mądra miłość i szacunek dla dziecka, cierpliwość i opanowanie. Postawa nauczyciela jest postawą gotowości do pomocy i współpracy z dzieckiem aby umożliwić mu maksymalnie radość samodzielnej pracy.

Zasady pracy w grupie

W pracy z dziećmi nie stosuje się rywalizacji tylko akcentuje się pracę zespołową, współpracę oraz wzajemną pomoc.

Praca własna dziecka

Dziecko ma prawo, zgodnie z wrażliwą fazą, wybrać materiał pracy, miejsce jej wykonania – przy stoliku czy na rozłożonym dywaniku. Ma prawo zająć się pracą tak długo, jak jest to potrzebne dla jego rozwoju. Może to być kilka minut czy kilka godzin, bywa, że dziecko kilkakrotnie tego dnia powraca do danego zajęcia lub zostawia je na drugi dzień. Dziecko ma prawo wybrać formę pracy (indywidualna, wspólna z kolegami) oraz sposób jej wykonania. Celem pracy własnej jest wprowadzenie dziecka do skoncentrowanego zajęcia. W czasie skoncentrowanej pracy zdobywa ono nie tylko wiedzę lecz wzmacnia ono swoje poczucie wartości, uczy się radzenia sobie z rzeczywistością oraz zdobywa kompetencje społeczne.

Praca własna odbywa się według reguł:

 • nie przeszkadzaj innym w pracy
 • nie mów głośno, wystarczy szept
 • doprowadź każdą pracę do końca
 • bądź rzetelny w samokontroli
 • nie przeszkadzaj kiedy nauczyciel objaśnia coś innemu dziecku
 • staraj się pomagać innym w pracy
 • każdą pomoc naukową odstawiaj na swoje miejsce

Organizacja grupy

Dzieci w grupie są wymieszane wiekowo, z reguły są to trzy roczniki. Przebywanie w grupie mieszanej ma znaczący wpływ na rozwój społeczny. Zajmując coraz to inną pozycję społeczną dziecko staje się osobą coraz bardziej odpowiedzialną, kompetentną, czuje się potrzebne, przez co wzrasta jego poczucie wartości i odpowiedzialności. Szybciej dostrzega i rozumie zróżnicowane potrzeby i zasady współżycia. Edukacja społeczna jest szybsza i skuteczniejsza. Dzięki takiej organizacji, możliwa jest pełna indywidualizacja procesu nauczania.

Współczesność

Najnowsze badania neurodydaktyki, potwierdzają fenomen koncepcji stworzonej przez Marię Montessori, która w wyniku obserwacji dzieci odkryła, że prościej im uczyć się o tym, co ich zainteresuje. To co jest interesujące, łatwo jest zapamiętać.

W naszych placówkach pracujemy również metodą projektów badawczych, uwzględniając nowości techniczne i informatyczne. Priorytetem naszych placówek jest także nauka języków obcych. Współpraca z uczelniami wyższymi pozwala nam na monitorowanie najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie edukacji.

Bezpieczeństwo

Nowo wybudowany budynek, gwarantuje poczucie komfortu, wygody i bezpieczeństwa z uwagi na nowoczesne rozwiązania komunikacyjne i spełnienie wymagań przeciwpożarowych i sanitarnych. Własny, ogrodzony plac szkoły, zapewnia swobodę poruszania się dzieciom, oddzielając skutecznie zewnętrzne zagrożenia. Wydzielony parking dla Centrum Edukacji Montessori umożliwia wygodny dowóz dzieci. Mamy do dyspozycji profesjonalny kompleks sportowy złożony z nowoczesnej Sali gimnastycznej, Sali z lustrami do zajęć akrobatycznych, tanecznych, sztuk walk oraz salę do gry w snookera, bilarda, tenisa stołowego.

Przestronny, nowoczesny budynek, posiada naturalnie doświetlone duże sale, dające swobodę ruchu i możliwość organizowania zajęć na dworze w miejscach zewnętrznego patio do tego celu wydzielonego. Kąciki tematyczne zapewniają zaś poczucie własnego miejsca i warunki indywidualnej pracy każdego dziecka od przedszkola poprzez szkołę podstawową (dzieci młodsze). Starsze dzieci szkolne jak i młodzież korzystają z wyspecjalizowanych pracowni: komputerowej, fotograficznej, przyrodniczej, plastycznej, studia nagrań, wykładowo-bibliotecznej, multimedialnej.

Obok bezpiecznych warunków materialnych dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo psychiczne. Pielęgnujemy dobre relacje, które są podstawą wzajemnych kontaktów pomiędzy dziećmi i dorosłymi.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu