Jak i kiedy się uczymy?

Czy zadajemy sobie te pytania… Co nas rozwija? Kiedy jesteśmy w procesie, a kiedy już wiemy, że umiemy, potrafimy… Szukając odpowiedzi na powyższe pytania, nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Wiem, że każdy z nas jest inny i każdy z nas ma zdolność uczenia się, zdobywania nowych umiejętności, doskonalenia już osiągniętych, odkrywania rzeczy jeszcze nieodkrytych.  Obserwując małe dzieci jestem pełna uznania dla ich naturalnych potrzeb rozwojowych wynikających z dynamicznego przeobrażania się […]