Dni otwarte w placówkach Galaktyka

Edukacja specjalna – SZANSA NA LEPSZY START – 2023 rok

Pedagogika Marii Montessori w swoich założeniach metodycznych ma wiele wspaniałych rozwiązańi propozycji dla dzieci, które potrzebują indywidualnego podejścia. Wspaniałe pomoce rozwojowe –materiał dydaktyczny, który umożliwia zrozumienie zależności jakie panują w świecie pomiędzyprzedmiotami np. mały – duży, ciepły – zimny, ciężki – lekki, jasny – ciemny… Nauka u nas opiera się przede wszystkim na doświadczeniu (empiria) oraz rozumieniu procesu, któryjest wynikiem poznawania świata wychodząc od ogółu […]