Dni otwarte w placówkach Galaktyka

Blog

W zdrowym ciele zdrowy duch

W zdro­wym ciele, zdrowy duch” – powie­dział kiedyś rzym­ski poeta Juwe­na­lis. Ucz­nio­wie II poziomu po warsz­ta­tach z panią Klau­dią z lubel­skiego oddziału PCK wiedzą jak zdrowo się odży­wiać.