Blog

Autorytet – poziom III i IV

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”. Uczniowie 3 i 4 poziomu odróżniali autorytet od idola. Poznali korzyści relacji z autorytetem i konsekwencje braku

Czytaj więcej »

Zajęcia z muzyki – poziom IV

21.03.2019 na lekcjach muzyki poziomu IV przywitaliśmy wiosnę indywidualnie i zespołowo, tworząc ekspresje muzyczne z rekwizytem do dźwięków Edwarda Griega. W efekcie nasze proste ilustracje ruchowe przeobraziły się w etiudki sytuacyjne,

Czytaj więcej »

Projekty edukacyjne – IV poziom

Dnia 20.03.2019 roku uczniowie IV poziomu naszej szkoły prezentowali przygotowane przez siebie projekty edukacyjne. Mieliśmy okazję zapoznać się ze światem konstrukcji z klocków Lego sfotografowanych i przetworzonych w programie do cyfrowej

Czytaj więcej »

Konkurs Gwiaździstej Eskadry- poziom IV

W dniu 19.03.2019 roku uczniowie  poziomu czwartego brali udział w konkursie historycznym Gwiaździstej Eskadry. Konkurs ten zorganizowany był przez Instytut Pamięci Narodowej. Rywalizację podjęły szkoły  z całego województwa lubelskiego.

Czytaj więcej »

8 Marca – poziom II, III, IV

8 marca roz­po­czął się w naszej szkole miłym akcen­tem w postaci kwia­tów oraz drob­nych upo­min­ków od chłop­ców tych mło­dych i tych nieco star­szych: ) Po śnia­da­niu ucznio­wie wszyst­kich Pozio­mów wraz z wycho­waw­cami udali

Czytaj więcej »

Lekcja bio­lo­gii – poziom III

Temat: Budowa i róż­no­rod­ność grzy­bów. Na bio­lo­gii pozna­jemy różne orga­ni­zmy żywe. Uczymy się jak wyglą­dają, jak są zbu­do­wane, jakie są ich pro­cesy życiowe. Niek­tóre z nich są tak małe, że można je zoba­czyć tylko pod mikro­sko­pem.

Czytaj więcej »