Otoczenie Montessori

“Umysł małego dziecka różni się od naszego. Kiedy rozpoznajemy ograniczenia z dotarciem do dziecka za pomocą słów, wtedy cała koncepcja edukacji zmienia się. W zasadzie wystarczy przygotować odpowiednie otoczenie, a nie wmuszać nasze słowa w dziecko.” – Maria Montessori Obraz Scott Webb – Pixabay Otoczenie, w którym przebywa dziecko w metodzie Montessori ma swoje zadanie – wspomagać rozwój dziecka. Właściwie przygotowane otoczenie sprawi, że będzie się ono […]

7 cytatów Marii Montessori – dyscyplina i praca

Kierując się metodą powinniśmy się kierować wartościami jak: szacunek do drugiego człowieka w tym poszanowaniem odrębności i wolności wyboru. Często tam, gdzie kończą się granice jednej jednostki zaczynają się granice drugiej. Dzięki jasnym regułom, rozmowie i poprzez PRACĘ dzieci potrafią funkcjonować w sposób prawidłowy. Brak powyższych, wyręczanie dziecka i przyzwalanie np. na agresywne zachowania względem innych skutkować może zachwianiem wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa młodego […]

Edukacja Montessori, a konwencjonalna. <br>Co je charakteryzuje?

Obraz Alexas – Pixabay Szkołę, którą najprawdopodobniej sam pamiętasz ze swoich lat edukacji charakteryzuje siedzenie w ławce i słuchanie nauczyciela. Co ciekawe, system ten powstał w Prusach na początku XIX wieku, w początkowej fazie ery industrialnej. Został stworzony przez Karla Freiherr vom Stein zum Altensteina na specjalne potrzeby państwa militarnego o charakterze absolutnym. To urzędnicy opracowywali program nauczania, listę lektur. System wprowadzał podział dotyczący okresów […]

Wartości i podstawy pedagogiki Marii Montessori

„Dziecko nie jest pustym naczyniem, które napełniliśmy naszą wiedzą i które zatem nam wszystko zawdzięcza. Odwrotnie, to dziecko zbudowało człowieka i nie ma nikogo, kto nie zostałby stworzony przez dziecko, którym sam kiedyś był” – Maria Montessori Doktor Maria Montessori była jedną z pierwszych kobiet lekarzy we Włoszech, a także antropologiem i pedagogiem. Od wczesnych lat swojej kariery poświęciła się obserwacji i pracy z dziećmi. (Więcej o jej życiu możecie zobaczyć […]

Okresy rozwojowe według Marii Montessori

Maria Montessori podzieliła rozwój człowieka na cztery sześcioletnie etapy. Pierwszy etap to wczesne dzieciństwo (infanzia), od narodzenia do szóstego roku życia.   Drugi etap to późne dzieciństwo (fanciullezza), który trwa od ukończenia szóstego roku życia do dwunastego. Trzeci to okres dorastania (adolescenza), od ukończenia dwunastego do osiemnastego roku życia. Po osiemnastym roku życia człowiek wkracza w czwarty etap, który nazywa etapem dojrzałości (maturità). Co więcej każdy z tych etapów podzieliła […]

Życiorys Marii Montessori

Za niezwykłą koncepcją niewątpliwie stoi niezwykły człowiek. Maria Montessori urodziła się 31 sierpnia 1870 r. w niewielkiej miejscowości Chiarawalle we Włoszech.  Jej ojciec – Alessandro Montessori – był urzędnikiem Ministerstwa Finansów. Matka – Renilde Stoppani – posiadała staranne wykształcenie, zajmowała się domem. Była jedynaczką, jej rodzice mieli bardzo skrajne poglądy – ojciec był konserwatystą, matka natomiast była zwolenniczką nowoczesnego liberalizmu. […]

Dzień otwarty w Centrum Edukacji Montessori w Lublinie

UWAGA! Dzień otwarty zostaje przełożony!O nowym terminie poinformujemy. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie CEM Montessori w Lublinie serdecznie zapraszają dzieci wraz z rodzicami, uczniów jak i osoby zainteresowane naszą placówką oraz pedagogiką Marii Montessori na Dzień Otwarty, który odbędzie się 21 marca 2020 r. Od godziny 11.00 do 13:00 osoby odwiedzające będą mogły brać udział w przewidzianych warsztatach, pokazach. W trakcie spotkania będzie można obejrzeć nasze wnętrza, sprawdzić w jaki sposób prowadzimy […]

Początek roku w Centrum Edukacji Montessori

Nowy 2019 rok rozpoczął się dla Centrum Edukacji Montessori w Lublinie bardzo intensywnie. W styczniu spotykaliśmy się na rozmowach indywidualnych z rodzicami dzieci zapisanych do żłobka . W lutym zorganizowaliśmy zajęcia zapoznawcze dla dzieci ze żłobka i przedszkola. Uzyskaliśmy wpisy do rejestru żłobków miasta Lublin i ewidencji placówek oświatowych. Uruchomione świeżutko placówki to:NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK MONTESSORI W LUBLINIE „DZIECI WSZECHŚWIATA” oraz NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MONTESSORI W LUBLINIE „DZIECI WSZECHŚWIATA”. Zapraszamy do śledzenia […]

Przedstawiamy nasze wnętrza

Centrum Edukacji Montessori to ,,otwarta przestrzeń nauki”. Zadbaliśmy min. o bezpieczną infrastrukturę w budynku naszego Centrum. Sale są przestronne, wygodne i dobrze oświetlone. Pomoce naukowe, z których korzystają nasi podopieczni spełniają wszelkie zasady nauczania wg. pedagogiki M. Montessori. Całości dopełniają wygodne korytarze, szatnie i przestronne łazienki.

Prace budowlane trwają

Prace budowlane idą planowo. Już oddaliśmy do użytku pomieszczenia przedszkolne i żłobkowe. Adoptujemy kolejne pomieszczenia, aby starsze roczniki już od września mogły uczyć się w naszej nowo oddanej szkole: podstawowej, liceum, technikum. Obecnie nauka na poziomie podstawowym odbywa się w budynku przy ul. Nadbystrzyckiej.